การให้บริการด้าน OVERHAUL หรือการปรับปรุงคุณภาพของ AC MOTOR, DC MOTOR และ GENERATOR นั้น บริษัท เฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สามารถให้บริการได้ครบวงจร บริการขนย้ายเครื่องจักรมายัง WORKSHOP หรือการให้บริการ ONSITE ซึ่งสามารถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายการขนส่งได้ ลดความเสี่ยงระหว่างขนส่ง ในกรณีเครื่องจักรขนาดใหญ่ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานบริการ ONSITE มีคุณภาพเทียบเท่าการให้บริการใน WORKSHOP ภายใต้การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001-2008
บริษัท เฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท GRINDEX ประเทศสวีเดน ให้เป็น AUTHORIZED WORKSHOP เพื่อให้บริการงานซ่อม MOTOR AND PUMP GRINDEX โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพร เอ็กซ์เพรส เป็นผู้แทน จำหน่ายในประเทศไทยบริษัท เฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการ TRAINING จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ GRINDEX โดยตรง
การให้บริการดังกล่าว บริษัท เฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอน การรื้อถอน เครื่องจักร เคลื่อนย้าย ขนส่ง นำกลับไปติดตั้ง พร้อมใช้งาน ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย และเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการซ่อม เพื่อเป็น ประวัติของเครื่องจักรนั้น ต่อไป
การให้บริการงานด้าน REWINDING บริษัท เฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการงาน REWIND ขดลวดใหม่ของ AC MOTOR, DC MOTOR, GENERATOR(LOW, MEDIUM, HIGHT VOLTAGE) รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่เป็นขดลวด ที่อาศัยการทำงานของสนามแม่เหล็ก บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ทั้งใน WORKSHOP ของบริษัทฯ และการให้บริการนอก สถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2008 โดยใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน เทียบเท่าผู้ผลิต